Privacyverklaring

Messe Kalkar, gevestigd aan Griether Str. 110-120 D-47546 Kalkar Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.messekalkar.de/ Griether Str. 110-120 D-47546 Kalkar Duitsland +49 2824 9100

Persoonsgegevens die wij verwerken

Messe Kalkar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een boeking te doen of u aan te melden, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via messe@messekalkar.de, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Messe Kalkar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Functionele en technische optimalisatie van de website.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Messe Kalkar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Messe Kalkar) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Messe Kalkar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden:

Om uw vragen, op- of aanmerkingen te kunnen beantwoorden
Om contact met ons op te nemen kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij zullen uw persoonsgegevens dan gebruiken om contact met u op te kunnen nemen om in te gaan op uw vraag, op- of aanmerking. Hiertoe worden uw naam, contactgegevens en correspondentie verwerkt. Deze gegevens worden standaard 1 jaar in het systeem bewaard, zodat wij voldoende tijd hebben om terug te komen op uw contactaanvraag, waarna de gegevens automatisch verwijderd worden.

Voor een aanmelding/boeking
Indien u zich aanmeld of een boeking maakt, worden uw NAW-gegevens en voorkeuren verwerkt met als doel de aanmelding/boeking te kunnen registreren en te kunnen communiceren over eventuele verplichtingen met betrekking tot betalingen namens uzelf of de onderneming die u aanmeldt. De gegevens die hiertoe verwerkt worden, worden gedurende 1 jaar opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Gedurende die periode kunnen wij, indien noodzakelijk, contact met u opnemen omtrent uw aanmelding/boeking.

Voor het versturen van nieuwsbrieven
Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij u om uw emailadres vragen. Middels deze weg kunnen wij u de nieuwsbrief toesturen. Uw emailadres blijft opgeslagen in het systeem totdat u aangeeft de  nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt uw emailadres automatisch verwijderd.

Voor technisch en functioneel websitebeheer alsmede analyses
In geval van een websitebezoek worden een aantal technische gegevens over het gebruik van de website verwerkt door onze webbeheerders. Hierdoor kunnen wij u de juiste functionaliteiten van onze website aanbieden en kunnen wij monitoren of er storingen optreden of dat bepaalde websitedelen verbetering behoeven met als doel u een zo snel en eenvoudig mogelijke website aan te bieden. Daarvoor worden gegevens als het IP-adres en besturingssysteem van uw computer, bezochte webpagina’s en de duur van een bezoek. Deze gegevens worden na 2 jaar automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Messe Kalkar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Messe Kalkar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Messe Kalkar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. In ons geval betreft het enkel Google Analytics, waarvan de volgende cookie geplaatst zijn:

_gat_gtag_UA_117856023_1 – Bewaartermijn: 1 sessie (tot de browser wordt gesloten)

_gid – Bewaartermijn: 1 dag

_ga – Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Messe Kalkar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar messe@messekalkar.de. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Messe Kalkar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Messe Kalkar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via messe@messekalkar.de.